מפקד מלאי ליום 31 לדצמבר 2013

עצמאים – מפקד מלאי ליום 31.12.22

1. מועד המפקד

לקראת סיום שנת המס 2022, ברצוננו להזכירכם שיש לערוך מפקד מלאי ליום 31.12.22. אם לא ניתן לספור את המלאי בתאריך שצוין, ניתן לערוך את המפקד בתאריך אחר, סמוך ככל האפשר ליום המאזן. אך במקרה כזה, יש לערוך מראש את הסידורים הדרושים לתאום כמותי בין רשימות המלאי בתאריך המפקד ובין רשימות המלאי הסופיות שתערכנה בכל מקרה ליום המאזן, דהיינו 31.12.22.

הערכות זו צריכה לכלול רישום מדויק של כל הטובין הנכנסים והיוצאים מהעסק בין תאריך המפקד ותאריך המאזן וזיהויים ברשימות המלאי.

כמו כן הננו מפנים את תשומת לבכם לכך, שאם הפרש הזמן בין יום המפקד ובין יום המאזן עולה על 10 ימים, חובה להודיע על כך מראש גם לפקיד השומה.

2. עריכת המפקד

רשימות המלאי צריכות לכלול את כל הטובין שבבעלותכם, או ברשותכם. טובין השייכים לאחרים ונמצאים ברשותכם ירשמו בנפרד. כמו כן, עליכם לערוך רשימת טובין שבבעלותכם והנמצאים בתאריך המפקד אצל אחרים (סחורה שנשלחה לעבוד, טובין במחסני ערובה וכו').

גיליונות הספירה צריכים להיות ממוספרים מראש במספור עוקב. בראש כל גיליון יצוין תאריך המפקד ומקום אחסון הטובין. 

רצוי לערוך את הרשימה בשלושה עותקים לפחות.

הרשימות יכללו פרטים אלה לפחות:

– תיאורם של הטובין, באופן המאפשר זיהוי סוגם.

– מצבם, אם אינו תקין (מיושנים, מקולקלים, במחזור איטי, פסולת וכו').

– היחידה לפיה נמדדת הכמות (ק"ג, מטרים, תריסרים וכו').

רצוי להשאיר מקום לשני טורים נוספים, שימולאו במועד מאוחר יותר והם: מחיר היחידה ושווי כולל (מספר היחידות מוכפל במחיר).

האחראי על הספירה יחתום בסוף כל גיליון ויציין את שמו המלא.

3. חישוב עלות המלאי בש"ח

את חישוב הערך הכספי של המלאי ניתן לעשות במועד מאוחר יותר. בספירת המלאי יש לכלול את הפריטים הנמצאים ברשותם של אחרים והשייכים לכם (קונסיגנציה). הערך יחושב לפי עלות הרכישה/הייצור (לא כולל מע"מ). במקרה של טובין שאינם תקינים (ראה לעיל), או שמחיר מכירתם המשוער נמוך מהעלות, יחושב הערך לפי ערך המימוש הנקי והדבר יודגש תוך ציון בסיס החישוב. העלות תחושב לפי שיטת "פיפו" (נכנס ראשון יוצא ראשון), או לפי זיהוי ספציפי של רכישת פריטים שנותרו במלאי.

אם מתעוררות בעיות או שאלות בהקשר לחישוב ערך המלאי נבקשכם לפנות למשרדינו.

4. שמירת הרשימות

רשימות המפקד המקוריות מהוות חלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות ויש לשמרן במשך שבע שנים מתום שנת המס, או שש שנים מיום הגשת הדוח על ההכנסה, הכל לפי המאוחר יותר. פקידי השומה נוהגים לדרוש רשימות מפקד מלאי זמן קצר לאחר תאריך המאזן. במקרים כאלה עליכם להמציא לפקיד השומה, מיד עם קבלת הדרישה, העתק אחד מרשימות המפקד המקוריות, בלי להמתין לחישוב הערך הכספי של המלאי.

למידע נוסף מלא את פרטיך
ואנחנו נחזור אלייך בהקדם
או חייג 077-8888799
מעוניינים להתנסות במערכת
מחירון
?
מעוניינים להתנסות במערכת
מחירון

?

צריכים עזרה? פשוט תשאלו

שאלות נפוצות

תוכנת פרילאנס הותאמה במיוחד לעסקים קטנים המעוניינים בתוכנת הנהלת חשבונית קלה ופשוטה לתפעול בכדי שיוכלו להתרכז בעסק שלהם.

אם אתה רוצה לנהל את חשבונותיך בעצמך אז פרילאנס היא התוכנה בשבילך. פרילאנס הנהלת חשבונות מיועדת לעסקים קטנים, פרילאנסרים, ובעלי מקצועות חופשיים אשר אינם צריכים תוכנת הנהלת חשבונות כבדה ומסורבלת.

פרילאנס עומדת בתקנים בינלאומיים של אבטחת מידע והצפנת נתונים.

ניתן לפנות אלינו כל יום טלפונית בין השעות 9.00-14.00 ולקבל תמיכה טלפונית. כמו כן ניתן להפנות את בקשת התמיכה גם למייל התמיכה.

ודאי. התוכנה רשומה במרשם התוכנות של מס הכנסה.

אנחנו אוהבים לעזור!

לא מצאתם תשובה לשאלה?

כאן לרשותכם בשעות 9:00-16:00

מחירון